KITO : Elektrické reťazové kladkostroje - Rada ER2

ER2 - základné technické parametre

• nosnosť (W.L.L.): 125 kg - 20 t pre jednorýchlostné prevedenie
• nosnosť (W.L.L.): 125 kg - 5 t pre dvojrýchlostné prevedenie
• hmotnosť netto: 27 - 128 kg (s štandardnou dĺžkou reťaze)
• napájanie: 3 × 220-230/380-415 V / 50Hz, (220-230 V / 50Hz na zvláštnu objednávku)
• pomocné ovládacie obvody 24 V
• jedno alebo trojfázový elektromotor od 560 W do 3,5 kW
• riadenie motoru frekvenčným meničom (pre dvojrýchlostné prevedenie)
• index priemernej zaťažitelnosti: jednorýchlostné prevedenie - 60 %ED, 360
• index priemernej zaťažitelnosti: dvojrýchlostné prevedenie - 40/20 %ED, 240/120
• index krátkodobej zaťažitelnosti: jednorýchlostné prevedenie - 60 min (při 100% W.L.L.)
• index krátkodobej zaťažitelnosti: dvojrýchlostné prevedenie - 30/10 min (pri 100% W.L.L.)
• klasifikácia: 1Am, 2m (FEM); M4, M5 (ISO); H4 (ASME)
• izolačná trieda jednofázových motorov: Trieda B pre 220-230 V/50Hz
• izolačná trieda trojfázových motorov: Trieda F pre 380-415 V/50Hz
• krytie - kladkostroj: IP55
• krytie - závesný ovládač: IP65
• krytie - krúžkový ovládač: IP44
• pracovná teplota: -20 až 40 °C
• pracovná vlhkosť: < 85%RH
• 3 ročná záruka na kladkostroj a 10 ročná záruka na brzdový systém
• homologizácia CE
• zavesenie: hák, voľný pojazd TSP (W.L.L. 5 t max.), reťazový pojazd TSG, elektrický pojazd
  MR2 (okrem CDER2)

Elektrický pojazd MR2 - základné technické parametre

• určený len pre kladkostroje ER2
• s kladkostrojom ER2 tvorí jeden konštrukčný celok s parametrami určenými kladkostrojom
  ER2, parametre, ktoré tu nie sú uvedené sú zhodné s kladkostrojom ER2
• pojazd MR2 nie je možné použiť samostatne
• nosnosť (W.L.L.): 125 kg - 20 t (podľa nosnosti ER2)
• nosnosť (W.L.L.) - štandardné dvojrýchlostné prevedenie: 125 kg - 5 t (podľa nosnosti ER2)
• hmotnosť netto: 58 - 202 kg (v spojení s ER2, nosnosť do 5 t vrátane)
• hmotnosť netto: 283 - 628 kg (v spojení s ER2, nosnosť 7,5 t - 20 t)
• jedno alebo dvojrýchlostné prevedenie
• napájanie: spoločné s ER2
• pomocné ovládacie obvody 24 V
• elektromotor 0,4 kW alebo 0,75 kW alebo 2 × 0,75 kW
• riadenie motoru frekvenčným meničom (pre dvojrýchlostné prevedenie)
• index priemernej zaťažitelnosti: jednorýchlostné prevedenie - 40 %ED
• index priemernej zaťažitelnosti: dvojrýchlostné prevedenie - 27/13 %ED
• minimálny polomer zakrivenia nosníku: 800 mm min.
• minimálna šírka nosníka: 58 mm min.
• prevedenie W30 pre nosníky so šírkou do 305 mm max. (voliteľné)
• homologizácia CE

ER2 - vlastnosti

• jedno alebo dvojrýchlostné prevedenie
• ovládanie zdvihu závesným ovládačom Charlie (TER), alebo špeciálnym posuvným krúžkom
  integrovaným do závesu na konci reťaze (modely CDER2 s nosnosťou do 250 kg max.)
  Ovládanie zdvihu a pojazdu závesným ovládačom Alpha (TER). Všetky kladkostroje rady ER2
  je možné voliteľne vybaviť prídavným rádiovým diaľkovým ovládaním Bravo 4 (TER).
• riadenie otáčok motoru frekvenčným meničom (pre dvojrýchlostné prevedenie)
• plynulé rozjazdy, brzdenie a prechody medzi vysokou a nízkou rýchlosťou zdvihu pre
  elimináciu rozkývania a presnú manipuláciu s nákladom (pre dvojrýchlostné prevedenie)
• softvérovo nastaviteľné rýchlosti zdvihu s krokom 0,1 m/min (pre dvojrýchlostné prevedenie)
• integrované počítadlo prevádzkových hodín (0-65 535) a počte zdvihov (0-10.000.000)
  kladkostroja. Údaje počítadla umožňujú presné dodržanie termínov všetkých predpísaných
  alebo doporučených servisných úkonov (výmena oleja v prevodovke, kontrola
  elektroinštalácie, reťaze, brzdy atď.)
• telo kladkostroja: presný, hliníkový, tlakový odliatok. Zaručuje vysokú pevnosť a tuhosť,
  spoľahlivú ochranu proti vode a prachu (krytie IP55), ochranu pred poškodením a nízku
  hmotnosť
• závesný hák kladkostroja upevnený dvoma, zvonku ľahko prístupnými čapmi (telo
  kladkostroja typu F - pre prístup k čapom je nutné demontovať kryt riadiacej jednotky).
  Jednoduchá výmena háku alebo montáž závesu/spojovacieho třmenu pre spojenie
  s pojazdami TSP, TSG alebo MR2 (typ spojenia sa líši podľa nosnosti a typu pojazdu)
• klzná spojka s karbónovým obložením - spoľahlivá, teplotne nezávislá ochrana pred
  preťažením kladkostroja
• 2 koncové spínače pre spoľahlivé vypnutie kladkostroja v prípade dosiahnutia koncov reťaze
  zdvihu, spoľahlivá ochrana kladkostroja pred poškodením
• elektromagnetický brzdový systém s 10 ročnou zárukou a životnosťou 2.000.000 brzdných
  cyklov. Prvá predpísaná kontrola po 1.000.000 brzdných cyklov.
• výkonné trojfázové štvorpólové elektromotory s integrovaným systémom chladenia. Vetrák
  je umiestnený na konci hriadele motoru, ochranná mriežka bráni vniknutiu väčších
  predmetov do priestoru motora a ďalej ochladzuje telo kladkostroja, vonkajšie mriežkovanie
  tela motora zlepšuje chladenie.
• integrovaná tepelná ochrana umiestená na motore kladkostroja vypne kladkostroj v prípade
  prekročenia maximálnej vnútornej teploty
• stykače napájacieho napätia motora s vzájomným mechanickým blokovaním súčasnej
  aktivácie opačných funkcií
• pripojenie všetkých vstupných/výstupných elektrických káblov kladkostroja pomocou
  nezameniteľných konektorov uľahčuje a zrýchľuje montáž/demontáž a úplne vylučuje
  možnosť vzájomnej zámeny alebo chybného zapojenia
• upevnenie ochranného krytu riadiacej elektroniky a elektroinštalácie na popruhu pre
  uľahčenie demontáže
• niklovaná reťaz s pevnosťou 800 N/mm? podľa EN 818-7, vysoko presná hnacia reťazová
  kladka znižuje hlučnosť a zvyšuje plynulosť zdvihu
• uzavretá šneková prevodovka s výmennou olejovou náplňou. Šnekový prevod a olejová náplň
  znižujú hlučnosť prevodovky. Celkový prevod v 2 alebo 3 stupňoch podľa nosnosti
  a prevedenia kladkostroja.
• plastové, textilné alebo oceľové (voliteľne) reťazové kontejnery
• šetrnosť k životnému prostrediu: materiály použité k výrobe kladkostroja neobsahujú žiadne
  nebezpečné látky definované európskou direktívou RoHS, spotreba elektrickej energie
  kladkostroja je minimalizovaná na potrebné minimum, použitie frekvenčného meniča,
  šneková prevodovka v olejovej banke a vysoko presná hnacia kladka reťaze zdvihu
  minimalizujú vonkajší hluk vzniknutý činnosťou kladkostroja
• štandardná výbava kladkostroja: závesný ovládač (mimo CDER2), plastový alebo textilný
  reťazový kontejner, tuba s mazivom reťaze a všetky vyššie uvedené vlastnosti

MR2 - vlastnosti

• jedno alebo dvojrýchlostné prevedenie
• riadenie rýchlosti pojazdu frekvenčným meničom (pre dvojrýchlostné prevedenie)
• plynulé rozjazdy, brzdenie a prechody medzi vysokou a nízkou rýchlosťou pre elimináciu
  rozkývania a presnú manipuláciu s bremenom (pre dvojrýchlostné prevedenie)
• softvérovo nastaviteľné rýchlosti pojazdu s krokom 0,1 m/min (pre dvojrýchlostné
  prevedenie)
• softvérovo nastaviteľná doba zrýchlovania/brzdenia pojazdu od 1,2 s - 6 s s krokom 0,1 s (pre
  dvojrýchlostné prevedenie)
• integrované počítadlo prevádzkových hodín (0-65 535) a počte aktivácií (0-10.000.000)
  pojazdu. Údaje počítadla umožňujú presné dodržanie termínov všetkých predpísaných alebo
  doporučených servisných úkonov.
• jednoduchá, kompaktná konštrukciawampflerkitotersarghgalvielcaelpodelachauxekoled