+421 2 4592 7441

ELCA rádiové diaľkové ovládania

Každý rádiový ovládač sa skladá z dvoch hlavných častí, z prenosnej vysielacej jednotky a z prijímacej jednotky. Prenosná vysielacia jednotka preposiela prijímacej jednotke sekvenciu digitálnych dát, ktoré sú nevyhnutné k prenosu príkazov zadávaných operátorom cez vysielaciu jednotku. Prijímacia jednotka, zapojená do ovládaného prístroja, dekóduje digitálnu dátovú sekvenciu a transformuje ju do elektrických impulzov vyžadovaných ovládaným prístrojom, na základe ktorých vykonáva príkazy od operátora.