O spoločnosti

Spoločnosť SGH s.r.o. bola založená v roku 1998 ako spoločnosť obchodujúca s elektrotechnickými výrobkami špičkových firiem. Strategickým partnerom spoločnosti bola firma Schmachtl CZ. Po vzniku sesterskej firmy Schmachtl SK v Bratislave v roku 1999 nastáva otázka ďalšieho smerovania SGH.

V rokoch 2001 – 2002 sa formuje ďalšie smerovanie SGH. Rozhoduje sa medzi špecializáciou na meranie a reguláciu a žeriavovou technikou. Ako je už dnes zrejmé, rozhodnutie padlo pre žeriavovú techniku.

Od roku 2002 sa SGH postupne uchádza o zastúpenia firiem Wampfler /dnes Conductix-Wampfler/, TER, GALVI, ELCA, KITO, ELPRO DRIVE, FELTES a mnohých ďalších firiem z oblasti žeriavovej techniky, a to všetko za silnej podpory firmy SAR Montáže Ostrava.

SGH je dnes obchodnou firmou v oblasti žeriavovej techniky, ktorá sa uchádza o partnerstvo s výrobcami žeriavov, servisnými firmami ako aj s koncovým zákazníkom, s cieľom poskytnúť predprojektové poradenstvo, poradenstvo pri montáži, záručný a pozáručný servis nami dodaných výrobkov.

Pokiaľ niekto osloví firmu SGH ohľadom komponentu na mostový žeriav, našou snahou je dodať čo najskôr požadovaný materiál, pokiaľ tento nedodávame, tak poradiť, kde mu tento dodajú.