Lanový kladkostroj SH: Tento program je v celosvetovom meradle mnohostranne využívaný pre svoje kompaktné prevedenie, výkonnosť a obzvlášť ľahkú údržbu. Predstavuje tak ideálne spojenie kvality, flexibility a výkonnosti. Modulárny systém umožňuje využívať nespočetné množstvo kombinácií konštrukčných skupín. V sérii SH máte k dispozícii 5 konštrukčných veľkostí s 26 variantami a to od nosnosti 500 kg až do 25 000 kg. Lanové kladkostroje môžu byť používané ako stacionárne alebo s pojazdom, a to pre štandardné alebo špeciálne žeriavy, eventuálne ako súčasť väčších konštrukčných celkov. Podľa priania zákazníka je k dispozícii výrobný program lanových kladkostrojov v prevedení pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu pre zónu 1, zónu 2, zónu 21 alebo zónu 22.

 

Lanový kladkostroj AS 7: Pokroková klasika v zdvíhacej a žeriavovej technike. Stavebnicový systém umožňuje využívať nespočetné množstvo kombinácií konštrukčných skupín tak, aby boli splnené individuálne požiadavky zákazníka. K dispozícii sú dve konštrukčné veľkosti s nosnosťou až 125 000 kg. Lanový kladkostroj ASR 7 predstavuje redukovanú konštrukciu osvedčeného kladkostroja AS 7. Je koncipovaný pre nosnosti od 20 000 do 32 000 kg a dopĺňa tak medzeru v efektívnom využívaní lanových kladkostrojov rady SH a rady AS 7. Konštrukcia prepracovaná do podoby dvojitého zdvíhacieho zariadenia tak dopĺňa aplikácie s vyššou nosnosťou, väčšou dĺžkou zdvihu a rýchlosťou zdvihu. Významnou vlastnosťou kladkostroja AS 7 v dvojitom prevedení je pre bezpečnosť dôležité exaktné polohovanie záťaže. Súčasným protichodným vedením lana dvojitého zdvíhacieho zariadenia sa bremeno zdvíha a spúšťa bez toho, aby dochádzalo k inému než zvislému pohybu závesného háku. Celý výrobný program je k dispozícii v nevýbušnom prevedení pre zónu 1, zónu 2, zónu 21 alebo zónu 22.

 

Lanové kladkostroje v nevýbušnom prevedení: Tieto kladkostroje patria v chemickom, petrochemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, v zásobovaní energiami, lodiarstve, off-shore i pri skvapalňovaní zemného plynu (LNG) medzi najbezpečnejšie. Všetky komponenty sú zhotovované v rámci vlastnej výroby a sú koncipované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Samozrejmosťou je, že sú splnené prísne smernice ATEX a predpisy IECEx tak, aby bolo zariadenie elektricky i mechanicky odolné voči výbuchu.


Twin Drive Concept: Koncepcia zdvojeného pohonu TDC predstavuje nekompromisné riešenie pre zdvíhacie mechanizmy podľa DIN EN 14492-2, dodatok B. Kladkostroje v prevedení TDC sú určené pre transport horľavých kvapalín a nebezpečných materiálov, ako sú kyseliny, luhy a plyny, alebo pre transport materiálu nad plynovodmi a kyselinovodmi. Štandardne sú vybavené dvoma motorovými pohonnými jednotkami. Všeobecne sú oba motory riadené synchrónne. Brzdy umiestnené pri motoroch sú navrhnuté tak, že v prípade núdze každá z nich sama náklad udrží. Obe brzdy, ktoré slúžia súčasne ako prevádzkové a zádržné brzdy, sú ovládané spoločne. Monitorovanie všetkých pohonov lanových kladkostrojov s koncepciou zdvojeného pohonu sa deje pomocou Condition Monitoring System od firmy STAHL CraneSystems.

Naši partneri

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Ozveme sa Vám najneskôr do 24 hodín.
Zadajte meno
Zadajte emailovú adresu
Zadajte telefónne číslo
Top