SAR montáže

SAR montáže

Spoločnosť SAR MONTÁŽE s.r.o. bola založená v roku 1998. Špecializuje sa na žeriavovú techniku a ponúka ucelený súbor komponentov pre ovládanie žeriavov.

Zákazky sú projektované na vlastnom projekčnom pracovisku pomocou špičkových programov, čím je spoločnosť odbremenená od závislosti na iných dodávateľoch a je schopná realizovať projekty vo veľmi krátkom čase.

V obchodnom oddelení mimo iného spoločnosť ponúka materiál pre rekonštrukcie a opravy zdvíhacej techniky, vybavenie rozvádzačov a komponenty MaR, ako sú regulačné a selenoidové ventily, binárne regulátory, tenzometrické a iné čidlá a pod.

Spokojnosť obchodných partnerov je pre spoločnosť najlepším meradlom. Vybavením kvalitnými prostriedkami skracuje čas potrebný na opravy a rekonštrukcie. V spojení so zahraničnými partnermi sa snaží ponúknuť odberateľom kvalitné zariadenie pre riešenie ich problémov. Pôsobnosť spoločnosti tak nie je obmedzená ani hranicami Českej Republiky. 

Súvisiace produkty

Top