Elpro Drive

Elpro Drive

Činnosť spoločnosti Elpro Drive je zameraná na inžiniering, projektovanie, dodávky, poradenstvo a servis v oblasti regulovaných pohonov s asynchrónnymi motormi a výkonovej elektrotechniky takmer vo všetkých výrobných i nevýrobných sférach:

·        hutnícky, strojársky a chemický priemysel,

·        vodné hospodárstvo, čističky odpadových vôd,

·        energetické závody,

·        elektrárne, teplárne,

·        drevospracujúce závody, píly,

·        potravinársky a chladiarenský priemysel,

·        vzduchotechnika.

Súvisiace produkty

Top