Emotron M20 využíva jedinečnú metódu monitorovania výkonu na hriadeli motora, kde je motor ako senzor. Tým sa zvyšuje spoľahlivosť a znižujú náklady na investície, inštaláciu a údržbu. Preťažovacie zariadenie je možné inštalovať do ovládacieho panelu alebo rozvádzača na DIN lištu, čo zaručuje minimálne nároky na kabeláž a dobu inštalácie. Nie sú potrebné žiadne mechanické ochrany proti preťaženiu, vonkajšie snímače alebo prídavné káble, nie je ani nutné zasahovať do potrubia alebo nosných držiakov. 


Výkon na hriadeli sa počíta tak, že sa zmeria príkon motora a odpočítajú sa straty motora vypočítané s využitím unikátnej a presnej metódy. Výkon na hriadeli sa na displeji zobrazuje v kW, HP, alebo v percentách menovitého výkonu. Výsledkom je presná, lineárna hodnota zaťaženia motora v celom rozsahu zaťaženia. To umožňuje spoľahlivejšiu kontrolu ako nelineárne metódy merania.


Ak dôjde k preťaženiu, dochádza tiež k zodpovedajúcim zmenám v zaťažení motora a výkonu na hriadeli. Emotron M20 ihneď detekuje tieto zmeny a vyhlasuje výstrahu alebo zastaví stroj, čím predchádza poškodeniu a prestojom. Podľa požiadaviek zákazníka a konkrétnej aplikácie je možné ľahko stanoviť úroveň maximálneho a minimálneho zaťaženia pre čerpadlo a motor.Naši partneri

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Ozveme sa Vám najneskôr do 24 hodín.
Zadajte meno
Zadajte emailovú adresu
Zadajte telefónne číslo
Top